Roosevelt Elementary School

Skip to main content

Tin Nhắn của Hiệu Phó

Công Nghệ Điện Toán

Hoan nghênh trở lại với Roosevelt trong năm học 2016-2017! Chúng tôi rất tự hào thông báo rằng Roosevelt đã thực hiện một kế hoạch công nghệ 1 đối 1 cho tất cả các lớp TK-5 của chúng tôi. Tất cả các học sinh sẽ có thiết bị riêng của họ để sử dụng cho việc học hàng ngày ở trường. Thiết bị công nghệ đã được phân phát theo tầng lớp. Lớp TK đến Lớp Một đang sử dụng iPads, và Lớp 2-Lớp 5 đang sử dụng máy tính chrome books. Cùng với giáo viên phát triển chuyên nghiệp, Roosevelt cung cấp các chương trình tuyệt vời và các ứng dụng học tập mà sẽ nâng cao thành tích học sinh thông qua việc thực hiện các công nghệ trong lớp học. Không chỉ công nghệ gắn liền với các chương trình giảng dạy, mà chúng cũng sẽ có nhiều ứng dụng hỗ trợ các học sinh tăng cường trình độ học tập và chuẩn bị cho họ sẵn sàng cho bài thi đánh giá CAASPP của lớp 3-5 vào cuối năm học. Một số ví dụ về các chương trình học tập thích ứng mà chúng tôi đang sử dụng là những chương trình Dream-box và Aleks. Hai chương trình toán học được thiết lập để thích ứng cho tất cả kiểu học tập của học sinh. Điều này có nghĩa là tất cả học sinh sẽ học theo trình độ học của họ và họ sẽ xem xét khả năng và thực hành những kỹ năng chưa có để làm giàu trình độ của họ. Ngoài ra, những chương trình này thách thức học sinh để đạt được cấp độ cao hơn trong học tập. Tất cả học sinh sẽ tiếp tục sử dụng Accelerated Reader và Raz Kids để tăng cường các kỹ năng viết và đọc sách thành thạo của họ. Chúng tôi rất là phấn khởi để cung cấp tỷ lệ công nghệ 1-1 cho tất cả học sinh. Chúng tôi hy vọng sẽ có một năm học thật tuyệt vời.

 

Xin lưu ý: Giúp Đỡ Con Quý Vị Thành Công tại Trường Học

Để giúp đỡ con quý vị thành công tại trường học, điều quan trọng là các bậc phụ huynh nên xây dựng một thói quen đi học chuyên cần sớm trong cuộc sống. Bắt đầu từ lớp mẫu giáo chuyển tiếp, vắng mặt quá nhiều có thể khiến trẻ rơi lại phía sau. Những thói quen bắt đầu ở tuổi thiếu nhi sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của họ trong trường. Hãy đảm bảo rằng con quý vị thiết lập một thói quen thường xuyên vào buổi sáng và đến trường trước khi chuông trường lúc 08:25. Chuông reo lần thứ hai lúc 08:30 và lớp học sẽ nhanh chóng bắt đầu. Xin lưu ý về giao thông trên đường Walnut Grove. Hãy tạo ra một mục tiêu để đến trường trước 15 phút giờ quy định để các em không bị trễ học.

 

Chân thành cám ơn sự hỗ trợ của mọi người!